Ponad słowami, czyli podręczniki do języka polskiego dla uczniów szkół średnich

Nauka języka polskiego to trudne zadanie – na przedmiot ten składa się nie tylko historia literatury, która przecież obfituje w liczne wartościowe i ciekawe dzieła literackie, ale też gramatyka, czyli dziedzina wiedzy o mocno teoretycznym charakterze. Dobry podręcznik do języka polskiego powinien łączyć w sobie te dwie jakże różne aspekty programu nauczania tak, by uczeń miał możliwość szlifować obie umiejętności na raz. Ponad słowami to popularna seria podręczników od wydawnictwa Nowa Era, które robią właśnie to, co robić powinny!

Ponad słowami – źródło wiedzy o języku polskim

Każdy dobry podręcznik do języka polskiego powinien być źródłem wiedzy, które nie tylko przekazuje niezbędne informacje, ale też zachęca do dalszych, samodzielnych poszukiwań. Rozszerzanie kontekstów przydaje się szczególnie przy nauce do matury z polskiego, gdzie niezbędne jest oczytanie oraz znajomość różnych tekstów kultury, nie tylko książek z listy lektur. Podręczniki z serii Ponad słowami zachęcają do samodzielnej nauki, ale też, a może przede wszystkim, są też świetnie zredagowane. Czytelna, przyjemna szata graficzna zachęca do nauki i podkreśla najważniejsze informacje. Co istotne, podręczniki nie zawierają zbyt dużej ilości zadań, a skupiają się raczej na przekazywaniu wiedzy, dzięki czemu uczniowie mogą je traktować jako pomoc dydaktyczną podczas nauki do matury.

Jak nauczyć się do matury z polskiego?

Korzystanie z podręczników Ponad słowami to jeden z wielu sposobów na naukę do matury z polskiego. Ważna jest nie tylko dobra znajomość gramatyki oraz historii literatury, ale też umiejętność łączenia ze sobą kontekstów i pisania rozprawek czy wypowiedzi argumentacyjnych. Poza korzystaniem z podręcznika warto po prostu regularnie ćwiczyć, pisząc coraz to kolejne teksty, czy to pod okiem nauczyciela, czy też samodzielnie. Im więcej napisanych rozprawek, tym łatwiej przyjdzie napisanie kolejnego tekstu. Warto też sięgać do innych źródeł wiedzy, np. tych dostępnych w internecie, a także samodzielne obcować w kulturą, zwracając uwagę na motywy pojawiające się w książkach, filmach czy grach komputerowych.

“Ponad słowami” – efektywna nauka języka polskiego

Zakres treści z języka polskiego, jaki muszą opanować uczniowie podczas czterech lat nauki w liceum ogólnokształcącym lub technikum, jest niezwykle obszerny. W takiej sytuacji niezbędne są materiały sprzyjające wydajności procesu przyswajania wiedzy. Taka właśnie jest seria “Ponad słowami” oferowana przez wydawnictwo Nowa Era. Umożliwia ona sprawną realizację programu oraz stopniowe przygotowania do matury już od pierwszej klasy.

“Ponad słowami” – kluczowe cechy serii

Do zespołu autorek podręczników z serii należą: Joanna Baczyńska-Wybrańska, Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Ginter, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Małgorzata Matecka, Anna Równy oraz Aleksandra Wróblewska. Publikacje zawierają sprawdzone rozwiązania dydaktyczne, które pomagają nauczycielom w organizacji lekcji, a uczniom ułatwiają orientację w hierarchii ważności przedstawianych informacji. Zadbano o przystępność języka i atrakcyjną formę przekazu, dostosowaną do percepcji młodzieży. Główny tekst podręczników podzielony jest na krótkie, celnie zatytułowane akapity zawierające łatwą do przyswojenia porcję wiedzy. Przejrzysta oprawa graficzna i zróżnicowane formy prezentacji treści ułatwiają uczniom utrzymanie uwagi.

Struktura podręczników “Ponad słowami podręcznik

W publikacjach zastosowano blokowy układ treści, który pomaga uporządkować wiedzę i zapanować nad mnogością zagadnień. Wszystkie działy przedstawiające poszczególne epoki literackie mają stałą strukturę, na którą składają się następujące elementy:

– dział “O epoce” przybliżający kontekst historyczno-społeczny, artystyczny i filozoficzny danego okresu w literaturze;

– sekcja “Teksty z epoki” zawierająca omówienie kluczowych utworów oraz wskazówki ułatwiające ich zrozumienie;

– blok “Nawiązania” prezentujący współczesne teksty korzystające z dorobku danej epoki;

– element “Kształcenie językowe” uczący świadomego korzystania z języka polskiego na co dzień;

– dział “Tworzenie wypowiedzi z elementami retoryki” dotyczący różnych form wypowiedzi pisemnych i ustnych;

– sekcja “Ćwiczenie umiejętności” ułatwiająca systematyczny trening najważniejszych kompetencji;

– blok “Wiesz, umiesz, zdasz” stanowiący wsparcie przy powtórkach materiału.

Język polski – przedmiot, który poszerza horyzonty

Egzamin dojrzałości sprawdza wiedzę ucznia szkoły średniej i decyduje o jego przyszłości zawodowej. Dobre wyniki matury z poszczególnych przedmiotów umożliwiają dostanie się na wymarzone studia. Lata licealne powinny więc być czasem intensywnej nauki oraz utrwalania wiedzy nabytej we wcześniejszych etapach edukacji. Uczniowie, którzy pragną rozpocząć studia humanistyczne powinni poświęcić dużo uwagi nauce języka polskiego oraz zastanowić się nad przystąpieniem do egzaminu rozszerzonego z tego przedmiotu.

Kompendium wiedzy dla maturzysty

Ponad słowami” to seria podręczników oraz kart pracy dla szkół średnich dostosowana do wymagań nowej matury. Pomaga utrwalić informacje dotyczące lektur i je interpretować, a także przedstawia poszczególne epoki literackie. Zawiera wiele informacji dotyczących różnych dziedzin kultury, aby rozwijać w uczniach wszechstronne zainteresowania. Podręcznik pomaga w przypomnieniu i utrwaleniu wiadomości z poprzednich etapów edukacji. Zawiera też pomoce multimedialne, które ułatwiają prowadzenie lekcji i urozmaicają zajęcia.

Autorami podręcznika “Ponad słowami podręcznik” są: Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska.

Język polski dla wszechstronnego rozwoju

Wiedza humanistyczna jest kluczowa, aby poznać świat i stać się światłym człowiekiem, który jest świadomy tego, że nigdy nie odkryje wszystkich tajemnic. Humanista powinien poszerzać swoją wiedzę przez całe życie.

Język polski to przedmiot, który poszerza horyzonty młodych ludzi i rozwija ich zainteresowania. Polski uznaje się za jeden z trudniejszych języków, ale dzięki temu jest piękny i można za jego pomocą bardzo wiele wyrazić. Na zajęciach z języka polskiego uczniowie zyskują wiedzę na temat poprawnej pisowni oraz wzbogacają zasób słownictwa. Oprócz tego poznają literaturę piękną, polską i nie tylko. Oprócz tego zyskują informacje na temat życia pisarzy, a także epok literackich oraz tła historycznego związanego z omawianym dziełem. Język polski pozwala zatem utrwalić wiedzę historyczną i lepiej ją zrozumieć. Przedmiot ten umożliwia także poznanie podstawowych nurtów filozoficznych oraz dzieł artystów działających w innych gałęziach sztuki niż literatura.

Język polski jest więc przedmiotem, który ma olbrzymi wpływ na rozwój zainteresowań uczniów. Warto rozbudzać w nich pasję do czytania, samodzielnego tworzenia tekstów oraz zdobywania wiedzy na temat dorobku kulturowego minionych epok.